University of Chicago
WordNet

noun


(1)   A university in Chicago, Illinois
 
x
OK